קינוחים            
 
00000.................................... 00000
0000000 -
 
00000 .................................... 00000
 000000000  -
0000000 
 
000000 .................................... 00000
 00000000000  -
0000000